Lajme

VIKTIMAT E NGACMIMIT SEKSUAL NË PUNË, QOFSHIN GRA APO BURRA, VUAJNË NGA BULLIZMI BAZUAR NË STERIOTIPET GJINORE

Seminar i përbashkët me pushtetin vendor, OJQ-të dhe grupet e interesit për përfshirjen e integrimit gjinor në politikat ekonomike lokale të qarkut Lezhë

Dhoma e Tregtisë e Industrisë Lezhë, zëri i sipërmarrësve në vendimmarrjen e qeverisë vendore për hartimit të politikave të zhvillimit rajonal

Kryetarja e ‘Forumin te gruas ‘Unioni Mirdita’: Bashkëpunimi i pushtetit vendor me të gjithë aktorët në hartimin e dokumentave politike me qasje gjinore i rëndësishëm

FUQIA TRANSFORMUESE E GRAVE SIPËRMARRËSE NË KRIJIMIN E NJË EKONOMIE MË TË MIRË, TË BALANCUAR DHE MË TË QËNDRUESHME

Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor adreson pabarazitë gjinore dhe shërben si mjet për integrimin gjinor