Media & PR

Kryetarja e ‘Forumin te gruas ‘Unioni Mirdita’: Bashkëpunimi i pushtetit vendor me të gjithë aktorët në hartimin e dokumentave politike me qasje gjinore i rëndësishëm


Me Marjanën u takuam në Lezhë, në një nga aktivitetet që Together for Life, organizoi në Qarkun e Lezhës në Kuadër të Projektit “Integrimi gjinor në politikat socio-ekonomike të bashkive në qarkun e Lezhës”, që po zbatohet nga TFL, mbështetur nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre, përmes Aksionit "Përforcimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Suedia.

Marjana Suli Brozi, e lindur në Rrëshen dhe nënë e dy fëmijëve dhe e një mbese, është mësuese dhe grua mjaft aktive. Marjana rrëfen se përveç angazhime të tjera, prej vitesh drejton edhe ”Forumin Gratë Unioni Mirdita”, një organizatë e krijuar vitet e fundit. Ajo ndjehet e vlerësuar që i është besuar ky pozicion sepse, se pari, Mirditën e ka shumë për zemër dhe, së dyti, sepse për të roli i gruas në shoqëri është shumë i rëndësishëm.

Çfarë përfaqëson qendra ‘Unioni Mirdita’?

Unioni Mirdita  është bashkim vullnetar i mirditorëve kudo që janë, që kanë dhënë dhe japin kontribut për Mirditën. Qëllimi i qendrës ‘Unioni Mirdita’ është që të nxjerrë në pah dhe të ruaj vlerat historike dhe njerëzore të kësaj krahine. Mirditorët nëpërmjet këtij organizimi bëhen bashkë kudo që janë anembanë botës, dje dhe sot, sepse ata i bashkon Mirdita.

Ju jeni kryetare e Forumit të Gruas së Unionit Mirdita. Cili është aktiviteti i këtij forumi?

Prej tre vitesh jam kryetare e Forumit të Gruas të ‘Unionit Mirdita’ dhe, të them të drejtën, kur m’u ofrua ky pozicion kam ndjerë një përgjegjësi të madhe. Është një forum shumë aktiv që ka zhvilluar disa aktivitete në Mirditë. Fillimi i aktivizimit të këtij forumi përkoi me fillimin e pandemisë kështu që veprimtaritë e para u organizuan online. Filluam aktivitetin si një forum aktiv online, nëpërmjet rrjeteve sociale. Me kalimin e pandemisë, aktiviteti i forumit filloi të bëhet më real,  por pa u shkëputur nga rrjetet sociale. Takimi i përditshëm me të gjitha gratë mirditore kudo që ato ndodhen është në faqen tonë “Gratë Unioni Mirdita” në fb. Bashkëbisedimin me gratë e vajzat mirditore e zhvillojmë nëpërmjet intervistave që përgatisim dhe publikojmë në fb. Deri më sot kam realizuar mbi 80 intervista, ose më mirë i quaj bashkëbisedime sepse unë s’jam gazetare.

Sa dhe si i mbështesni gratë mirditore?

Si fillim menduam t’i mbështesnim duke filluar të flisnim për to, duke shpalosur vlerat e tyre, duke treguar për sakrificat, por edhe për sukseset e tyre. I vumë qëllim vetes që në vazhdimësi të flisnim për gra për të cilat nuk ishte folur ndonjëherë, edhe pse ato kanë dhënë kontribut të spikatur në komunitetin mirditor në fusha të ndryshme si në arsim, kulturë, sport. Ndërkohë, kemi organizuar edhe takime ‘live’ me anëtarët e Unionit për të identifikuar problematikat me të cilat përballen gratë mirditore, madje edhe nevojat e komuniteteve të caktuara. Mbështetja jonë ka konsistuar në rritjen e punësimit dhe mbështetjen të drejtëpërdrejtë ekonomike.

Si e vlerësoni situatën social-ekonomike të grave mirditore?

Situata sociale e grave që jetojnë në Mirditë është jo fort e favorshme për ekonominë familjare dhe për vetë gratë dhe vajzat, për sa i përket punësimit dhe zhvillimit profesional. Mundësitë e punësimit janë të kufizuara. Mungojnë politikat sociale që mbështesin gratë. Ka shumë gra të vetëpunësuara në bizneset e ngritura prej vetë atyre, por ato përballen me sfida të mëdha. Do të veçoja këtu aktivitetet artizanale, por edhe aktivitete e fokusuara në mbledhjen dhe në përpunimin e bimëve medicinale. Këto gra kanë nevojë të mbështeten si nga shoqatat, ashtu edhe nga bashkia, që të arrijnë të krijojnë të ardhura për veten dhe familjet e tyre.

Qendra ‘Unioni Mirdita’ është fokusuar edhe në mbështetjen ekonomike të banorëve të zonës së Mirditës, kryesisht të grave dhe vajzave. A mund të përmendni disa nga aksionet e ndërmarra nga Ju?

Unioni Mirdita ka ndërmarrë disa nisma për mbështetjen e banorëve të Mirditës. Kemi ofruar mbështetje direkte për persona dhe familje të caktuara, por edhe grupe individësh. Kemi ofruar mbështetje edhe për institucionet, ku mund të përmend mbështetjen me mjete didaktike për kopshtin e qytetit Rrëshen dhe kopshtin e kishës po në Rrëshen. Vitin e kaluar zhvilluam projektin “Me dashuri të madhe mund të bëjmë gjëra të vogla”, në kuadër të të cilit organizuam një koncert bamirësie në Pallatin e Kulturës në Rrëshen. Qëllimi i koncertit ishte t’u vinim në ndihmë familjeve në nevojë, sidomos familjeve me gra kryefamiljare. Ia dolëm të sensibilizonim shume qytetarë, aq sa Pallati i Kulturë Rrëshen ishte plot me banorë. Me fondet e mbledhura arritëm të ndihmojmë rreth 40 familje me pajisje elektroshtëpiake si, lavatriçe,  frigorifer, furra pjekjeje, e televizor.

A mund të identifikoni ndonjë nga aksionet, veprimtaritë e përbashkëta që keni ndërmarrë së bashku me Bashkinë?

Projekti që përmenda me lart u realizua në partneritet mes Unionit Mirdita, Bashkisë Mirditë dhe Karitasit Dioqezan Rrëshen. Planifikojmë të kemi edhe projekte të tjera me bashkinë në të ardhmen dhe e konsiderojmë shumë të rëndësishme bashkëpunimin me pushtetin vendor që në procesin e hartimit të politikave edhe zbatimit të tyre. Shumë me vlerë konsiderojmë veçanërisht bashkëpunimin e pushtetit vendor me të gjithë aktorët në hartimin e dokumentave politike me qasje gjinore, që do të formalizonte mbështetjen për gratë dhe vajzat në vazhdim për arritjen e barazisë gjinore në komunitetin e zonës së Mirditës.


“Integrimi gjinor në politikat socio-ekonomike të bashkive në qarkun e Lezhës”, projekti i zbatuar nga Together for Life, është mbështetur nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përforcimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Suedia.

Ky publikim është prodhuar me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe bashkëfinancuar nga Suedia. Përmbajtja e tij është përgjegjësi e vetme e Together for Life dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian ose Suedisë.