Media & PR

Seminar i përbashkët me pushtetin vendor, OJQ-të dhe grupet e interesit për përfshirjen e integrimit gjinor në politikat ekonomike lokale të qarkut Lezhë

Dhoma e Tregtisë e Industrisë Lezhë, zëri i sipërmarrësve në vendimmarrjen e qeverisë vendore për hartimit të politikave të zhvillimit rajonal

Kryetarja e ‘Forumin te gruas ‘Unioni Mirdita’: Bashkëpunimi i pushtetit vendor me të gjithë aktorët në hartimin e dokumentave politike me qasje gjinore i rëndësishëm

Artistike Zadrima mes sfidave dhe suksesit. Tereze Gega: Bashkia e Lezhës i vetmi institucion që na ka konsideruar