Media & PR

Seminar i përbashkët me pushtetin vendor, OJQ-të dhe grupet e interesit për përfshirjen e integrimit gjinor në politikat ekonomike lokale të qarkut Lezhë


Seminari me temën "Pse dhe si të mbështesim gratë sipërmarrëse" kishte mbledhur përfaqësues të pushtetit vendor, OJF, të cilat diskutuan për përfshirjen e integrimit gjinor në politikat ekonomike të qarkut Lezhë.

Eksperti ndau me pjesemarresit informacion rreth ndikimit te politikave vendore ne mbeshtetjen dhe e bisnesit te marre nga grate.

Pjesemarresit u inkurajuan te perfshiheshin ne diskutime rreth sfidave me te cilat perballen sipermarresit dhe mbrojtje per polika mbeshtete nga pushteti vendor. Perfaqesues te Bashkise dhe Qarkut ne dukje se nevoja dhe kerkesat e grave si jane marre parasysh nga strukturat lokale gjaimit te politikave social-ekonomike megjithate theksuan se grate sipermarrese jane pasive dhe nuk i jane pergjigjur fteses se bashkise per te marre pjese ne takimet konsultative. kur diskutohet strategjia e zhvillimit, ose buxheti i bashkise.

Grate e punës në sektorin e agro-bujqesor theksuan se sfidat e gjinisë së lirë që rurale ka në komunitetin e tyre dhe sfidat e tyre për të kontribuar në përmirësimin e sipërmarrjes bujqësore, janë me të marrim. Ne pergjithesi biznesi ne zonat rurale eshte familjar dhe drejtohet nga burri. Vetem politikat lehtesuese per grate mund t'i fuqizojne grate ne sektorin buqesor.

Pjesemarresit nenvizuan se per te perballur sfidat e pabarazise gjinore qe varen rurale tu ofrohet akses ne sherbim, akses ne financat per tu mundesuar atyre te informohen per cdo gje qe lidhet me risite teknologjike ne fushen e bujqësisë.

Fuqizimi ekonomik i grave fuqizon familjet dhe jep një kontribut për të gjithë ata të vendit.

Seminari u shumë konsiderua i nevojshem dhe i vlefshem nga pjesëmarresit sepse per here te pare uli bashke grate sipermarrese dhe perfaqesues te pushtetit vendor per te diskutuar rreth situates se grave sipermarrese dhe kontribuon ne zhvillimin e politikave ekonomike inclusive ne kete rajon.

Seminari ishte nje nga aktivitete e zhvilluar ne lezhe ne kuader te projektit “Integrimi gjinor në politikat socio-ekonomike të bashkive në qarkun e Lezhës”, zbatuar nga Together for Life, mbështetur nga Reactor - Research in Action dhe partnerët e tyre përmes Aksionit "Përforcimi i Barazisë Gjinore përmes Procesit të Anëtarësimit në BE". Ky Aksion financohet nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga Suedia.