Media & PR

VIKTIMAT E NGACMIMIT SEKSUAL NË PUNË, QOFSHIN GRA APO BURRA, VUAJNË NGA BULLIZMI BAZUAR NË STERIOTIPET GJINORE

Seminar i përbashkët me pushtetin vendor, OJQ-të dhe grupet e interesit për përfshirjen e integrimit gjinor në politikat ekonomike lokale të qarkut Lezhë

Artistike Zadrima mes sfidave dhe suksesit. Tereze Gega: Bashkia e Lezhës i vetmi institucion që na ka konsideruar