Media & PR

Dhoma e Tregtisë e Industrisë Lezhë, zëri i sipërmarrësve në vendimmarrjen e qeverisë vendore për hartimit të politikave të zhvillimit rajonal

Kryetarja e ‘Forumin te gruas ‘Unioni Mirdita’: Bashkëpunimi i pushtetit vendor me të gjithë aktorët në hartimin e dokumentave politike me qasje gjinore i rëndësishëm