Njoftime

Ofrohet vend pune gazetar!


Shoqata “Together for Life” kërkon të punësojë një gazetar për çështjet sociale. Detyrat – Ndjek ngjarjet e përditshme në terren – Shkruan dhe përgatit lajmet për botim; – Është përgjegjës për burimin e informacionit dhe zhvillimin e lajmit; – Kontribuon në planifikimin dhe mbulimin e ngjarjeve; – Përzgjedh materialet e duhura për publikim; – Rishkruan dhe korrigjon lajmet sipas kërkesës së eprorit; – Zhvillon intervista në terren; – Grumbullon njohuri të specializuara sipas nevojës;